เสวนาวิชาการ สถานการณ์ไม้ประดับไทยในยุค 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เสวนาวิชาการ สถานการณ์ไม้ประดับไทยในยุค 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

about-me


เสวนาวิชาการ สถานการณ์ไม้ประดับไทยในยุค 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เสวนาวิชาการ สถานการณ์ไม้ประดับไทยในยุค 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ช่างภาพ : นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน นายอัครเดช ยนต์สุข


รูปกิจกรรม

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110