ภาพบรรยากาศ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ภาพบรรยากาศ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

about-me


ภาพบรรยากาศ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560


งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110