ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

about-me


ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 โดยเข้าชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก นิทรรศการของมหาวิทยาลัย นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 


งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110