สำนักพระราชวัง เข้าพบอธิการบดี หารืองานวันเกษตรแห่งชาติ

สำนักพระราชวัง เข้าพบอธิการบดี หารืองานวันเกษตรแห่งชาติ

about-me


สำนักพระราชวัง เข้าพบอธิการบดี หารืองานวันเกษตรแห่งชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสืบ ชื่นอารมณ์ รองผู้อำนวยการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง เข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือในเรื่องวันเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 บริเวณหอประชุมมังคลอุบล เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ และให้คำปรึกษาหารือในการจัดเตรียมสถานที่ในงาน(สนามบิน)และแปลงเกษตร พื้นที่ 35 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110