การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

  วัน/เวลา

  8 ก.ค. 60

  9 ก.ค. 60

  10 ก.ค. 60

  11 ก.ค. 60

  12 ก.ค. 60

  13 ก.ค. 60

  14 ก.ค. 60

  15 ก.ค. 60

  16 ก.ค. 60

  10.00-10.59น.

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  นำเสนอสือ

  ประชาสัมพันธ์

  การแข่งขัน

  จัดสวนถาดแห้ง

  การแข่งขัน

  จัดสวนผักสวนครัว

   

  แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  “STEM QUEST”

   

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  นำเสนอสื่อ

  ประชาสัมพันธ์

  11.00-11.59น.

   

   

   

  การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น

  12.00-12.59น.
  13.00-13.59น.

  การแข่งขันเมนู

  ไข่พระอาทิตย์

  14.00-14.59น.
  15.00-15.59น.
  16.00-16.59น.
  17.00-17.59น.                  
  18.00-18.59น.

  การเปิดเวทีการแสดง

  จากโรงเรียนบางพระวิทยา

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม

  การแสดง

  ศิลปวัฒนธรรม

  การแข่งขัน

  ส้มตำลีลา

  การประกวด

  cowboy/

  cowgirl

  ประกวดดนตรี

  สากลเยาวชน

  ภาคตะวันออก

  การแสดงดนตรี

  ประกวดดนตรีสากล

  เยาวชน ภาคตะวันออก

  ประกวดดนตรีสากล

  เยาวชน ภาคตะวันออก

  19.00-19.59น.

  การประกวดนางงาม

  เกษตรแห่งชาติ  

  20.00-20.59น. การแสดงดนตรี การแสดงดนตรี การแสดงดนตรี
  21.00-21.59น.
  22.00น. จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง จบการแสดง
   

   งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110