การประกวด/แข่งขัน

  การประกวด/การแข่งขันด้านพืช

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  5-7 ก.ค. 60 - ประกวดบัว สถาบันวิจัยบัวฯ นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  7-16 ก.ค. 60

  - ประกวดผลไม้ 14 ชนิด

  ห้องประชุมมัคลอุบล ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  9 ก.ค. 60 - ประกวด EUTHOBIA เวทีกลาง ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  5-7 ก.ค. 60 - แข่งขันการจัดสวนกล้วยไม้ และน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ
  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
  ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  12 ก.ค. 60 - แข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง เวทีกลาง นักเรียน, นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
  13 ก.ค. 60 - แข่งขันการจัดสวนถาดชื้น เวทีกลาง นักเรียน, นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
  14 ก.ค. 60 - แข่งขันการจัดสวนผักสวนครัว เวทีกลาง นักเรียน, นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  การประกวด/การแข่งขันด้านสัตว์

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  6-12 ก.ค. 60 - ประกวดปลากัดสวยงาม

  พื้นที่ด้านข้างหอประชุมมังคลอุบล

  ฝั่งซ้าย

  นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  16 ก.ค. 60 - ประกวดนกกรงหัวจุก อาคารกีฬา ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  12 ก.ค. 60 - แข่งขันไก่ชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามกีฬา นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  การประกวด/การแข่งขันด้านประมง

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  13-16 ก.ค. 60 - ประกวดจัดตู้ปลาขนาดเล็ก สาขาวิชาประมง นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  14 ก.ค. 60 - แข่งขันแฟนพันธุ์แท้ปลาไทย สาขาวิชาประมง นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  การประกวด/การแข่งขันด้านอาหาร

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  11 ก.ค. 60 - แข่งขันส้มตำลีลา เวทีกลาง ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  13 ก.ค. 60 - แข่งขันทำไข่พระอาทิตย์ เวทีกลาง นักเรียนมัธยมปลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  การประกวด/การแข่งขันด้านการบิน

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  8-9 ก.ค. 60 - แข่งขันบังคับเครื่องบินเล็ก สนามฟุตบอล ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  การประกวด/การแข่งขันด้านอื่นๆ

  วัน เดือน ปี

  ประกวด/แข่งขัน

  รายการประกวด/แข่งขัน สถานที่จัดประกวด/แข่งขัน สำหรับบุคคล รายละเอียด/การรับสมัคร
  12 ก.ค. 60 - ประกวดคาวบอย/คาวเกิร์ล เวทีกลาง นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
  8-9 ก.ค. 60 - แข่งขันกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ

  สระน้ำด้านหน้า

  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

  นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
  14 ก.ค. 60 - ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนมัธยมต้น-มัธยมปลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
  13,15-16 ก.ค. 60 - ประกวดดนตรีสากลเยาวชน ภาคตะวันออก เวทีกลาง นักเรียนมัธยมต้น-มัธยมปลาย, นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
  9 ก.ค. 60 - ประกวดนางงามเกษตรแห่งชาติ เวทีกลาง ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
  13 ก.ค. 60

  - แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  "STEM Quest"

  เวทีกลาง นักเรียนมัธยมปลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
   

   งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110