นโยบายมหาวิทยาลัย

   

  1. ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานทุกสาขาวิชาการ ด้านการเกษตร งานวิจัย ด้านการประกวด ด้านการแสดง การจัดงาน

  2. ส่งเสริมผลงานนวัตกรรม งานวิจัย ของบุคลาการ สู่การพัฒนาประเทศ

  3. ส่งเสริมเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า

  4. ถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ เกษตรกร ชุมชน บุคคลทั่วไป

  5. ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110