กลุ่มเป้าหมาย

     

    -  เกษตรกรประมาณ 10,000 คนต่อวัน

    -  ประชาชนผู้สนใจทั่วไปประมาณ 50,000 คนต่อวัน

    -  นักเรียน นิสิต นักศึกษาประมาณ 5,000 คนต่อวัน

    -  เครือข่ายวิชาการประมาณ 500 คนต่อวันงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110