ข่าว ขอเชิญรวมพลังสานต่องานที่พ่อทำ เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียง "ทำกิน ทำใช้" เกษตรเติมสุข


ขอเชิญรวมพลังสานต่องานที่พ่อทำ เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียง "ทำกิน ทำใช้" เกษตรเติมสุข 
อยู่บริเวณโซน B ภายในมหาวิทยาลัย ใกล้กับสนามบิน อาคารพืชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช นะคะ

ยังมีกิจกรรม เติมสุขอีกมากมาย ขอเชิญทุกท่านนะคะ

07/14 12:18:38/2560
     

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110