ข่าว ขอเชิญทุกท่านเข้าชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


ขอเชิญชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น ภาคเช้า 
ระดับ ม.ปลาย ภาคบ่าย 
ได้ที่ลานชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

07/14 10:49:14/2560
     

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110