ข่าว ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ


ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
"เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" 
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 097-152-1137 หรือhttp://naf.rmutto.ac.th/

03/01 13:42:34/2560
     

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110