ข่าว โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการอัลตร้าซาวด์พื้นฐานในสัตว์เล็ก


โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการอัลตร้าซาวด์พื้นฐานในสัตว์เล็ก 
Clinical workshop : Fundamental ultrasonography technique in routine small animal practic

ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถานที่ ห้องประชุมดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์  ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์มทร.ตะวันออกคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่ม 

06/09 11:54:03/2560
     

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110