เกษตรสืบสาน “ปณิธานของพ่อ ”

>> เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ <<

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้ประชาชนผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาเที่ยวชมตักตวงความรู้และความสุข
ตลอดระยะเวลา 9 วันระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


NAF@RUMTTO60

กิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด
- 08.00 – 16.00 น. - การประกวดผลไม้ 18 ชนิด
- 08.00 – 16.00 น. - การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล (เงินรางวัล 4 คน คนละ 1,500 บาท รวม 6,000 บาท
2.การแข่งขัน
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันเครื่องบินเล็ก (รอบคัดเลือก)
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ (รอบคัดเลือก)
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. - การทำทองม้วนสูตรโบราณ
- 13.00 – 16.00 น. – การทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)
- 08.00 – 16.00 น. - การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล
- 13.00 – 16.00 น. – พิธีเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด
- 08.00 – 16.00 น. - การประกวด กรงนกหัวจุก
- 17.00 – 20.00 น. – การประกวดธิดาเกษตรแห่งชาติ
2.การแข่งขัน
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันเครื่องบินเล็ก (รอบชิงชนะเลิศ)
(ถ้วยรางวัล โล่รางวัล พร้อมใบประกาศ 3 รางวัล ถ่ายทอดสด)
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ (รอบชิงชนะเลิศ)
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
- 13.00 – 16.00 น. – การทำน้ำหมักชีวภาพ
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)
- 17.00 – 20.00 น. – การประกวดธิดาเกษตรแห่งชาติ (รางวัล สายสะพาย มงกุฎ ช่อดอกไม้)
6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันไก่ชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การทำน้ำปลาร้าจากปลาอินทรีย์
- 13.00 – 16.00 น. – การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)

6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน
- 08.00 – 16.00 น. – การแข่งขันไก่ชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศ)
- 13.30 – 16.30 น. – การแข่งขันเมนูจานเส้นสุก
- 17.00 – 20.00 น. – การแข่งขัน ส้มตำลีลา
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การเพาะเห็ด การทำฟาร์มเห็ด
- 13.00 – 16.00 น. – การดูแลสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)
- 13.30 – 16.30 น. – การแข่งขันเมนูจานเส้นสุก
- 17.00 – 20.00 น. – การแข่งขัน ส้มตำลีลา
6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน
- 10.00 – 12.00 น. – แข่งขันจัดสวนถาดแห้ง (เงินรางวัล 2,400 บาท)
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. - การปลูกเมล่อน
- 13.00 – 16.00 น. – การทำสปาสนัข
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)

6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน
- 08.00 – 12.00 น. – แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “STEM & Engineering”
- 09.00 – 12.00 น. – การแข่งขันเมนูน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ
- 10.00 – 12.00 น. – แข่งขันจัดสวนถาดชื้น (เงินรางวัล 2,400 บาท)
- 13.30 – 16.30 น. – การแข่งขันทำอาหาร “ไข่พระอาทิตย์”
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การผลิตสบู่จากเอ็นไซม์มะเฟือง
- 13.00 – 16.00 น. – การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าซาติน
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)
- 13.30 – 16.30 น. – การแข่งขันทำอาหาร “ไข่พระอาทิตย์”
6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน
- 08.00 – 12.00 น. – แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “STEM & Engineering”
- 09.00 – 12.00 น. – การแข่งขันเมนูน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ
- 10.00 – 12.00 น. – แข่งขันจัดสวนผักสวนครัว (เงินรางวัล 2,400 บาท)
- 13.30 – 16.30 น. – การแข่งขันทำอาหาร “ไข่พระอาทิตย์”
3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. - การทำขนมปั้นสิบ
- 13.00 – 16.00 น. – การทำขนมลูกชุบ
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)

6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน

3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การผลิตมะนาวนอกฤดูกาล โดยใช้ต้นตอมะขวิด
- 13.00 – 16.00 น. – การออกขวดกล้วยไม้ และการดูแลลูกกล้วยไม้หลังออกขวด
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)

6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

1.การประกวด

2.การแข่งขัน

3. แปลงสาธิตการเกษตร
- แปลงเศรษฐกิจพอเพียง อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
- ซุ้ม ฟักแฟง แตง น้ำเต้า อยู่โซน C (แปลง35 ไร่)
4. ฝึกอบรม / เสวนาวิชาการ
- 09.00 – 12.00 น. – การผลิตไวน์มังคุด
- 13.00 – 16.00 น. – การทำโยเกิร์ตจากข้าวดำ
5.การแสดงศิลปะและวัฒนาธรรม (เวทีกลาง)

6. นิทรรศการ***
งานแสดงนิทรรศการ Zone A
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
- นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
- นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
- นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
- นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
- นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
งานแสดงนิทรรศการ Zone B
- นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
- นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
- นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
- นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
- นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
- นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
- นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
- นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
- นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
- นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
- นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
- นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
- นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
- นิทรรศการผลงานนักศึกษา
- นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก งานแสดงนิทรรศการ Zone C
- นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
- นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
หมายเหตุ *** หมายถึง ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แผนที่ภายในงาน

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110